• Zoeken

Waar kunt u tegen aan lopen?

 • Alcohol, drugs en schizofrenie
 • Kwetsbaarheid voor alcohol en drugs
 • Problemen door alcohol en drugs
 • Verslavingsgedrag
 • Het verborgen houden van alcohol- en/of drugsgebruik
 • Controle op gebruik door naasten
 • Alcohol en drugs in andere culturen
 • Drugs en de wet
 • Problemen met de hulpverlening
 • Alcohol en drugs en zelfdoding

Alcohol, drugs en schizofrenie

Door drank en drugs kan iemand met schizofrenie zich prettiger voelen. Iemand kan het gebruiken om te ontspannen. Anderen hebben last van negatieve symptomen en gebruiken drank of drugs om hun matte gevoelens te versterken. Sommigen gebruiken het als zelfmedicatie: ze worden er rustiger van, ze hebben minder last van de bijwerkingen van hun medicijnen. Het nemen van alcohol en drugs gaat vaak na verloop van tijd vervelend werken. Iemand wordt bijvoorbeeld erg onrustig of de psychotische ervaringen nemen toe. Bij cannabisgebruik kunnen ook de 'negatieve symptomen' toenemen. Iemand gaat zich steeds vlakker voelen en het kost meer en meer moeite om iets te ondernemen.
Het is belangrijk om eerlijk bij uzelf na te gaan of uw alcohol en/of drugsgebruik een probleem is. Voor meer informatie klik hier.

Kwetsbaarheid voor alcohol en drugs

Mensen met schizofrenie zijn om een aantal redenen extra kwetsbaar als het om alcohol en drugs gaat. In de eerste plaats zijn hun hersens gevoelig voor verslaving. Ze zijn ook gevoelig voor bijzondere effecten van deze middelen. Cannabis (weed of hasj) kan een psychose opwekken. Cannabis veroorzaakt geen schizofrenie maar kan er wel voor zorgen dat iemand die gevoelig is psychotisch wordt.
In de tweede plaats zijn mensen met schizofrenie voor drugsdealers een 'makkelijke' prooi doordat ze goedgelovig zijn of moeilijk nee kunnen zeggen. Sommige mensen met schizofrenie leven aan de zelfkant van de maatschappij en ontmoeten veel mensen die aan alcohol of drugs verslaafd zijn. 

Problemen door alcohol en drugs

Drugs kunnen psychoses uitlokken. Daarnaast kunnen drank en drugsgebruik als cannabis, cocaïne, XTC en speed problemen veroorzaken zoals:

 • lichamelijke problemen (zoals leverproblemen door drankmisbruik)
 • financiële problemen (drugs zijn duur)
 • onthoudingsverschijnselen (zoals trillende handen of transpireren)
 • sociale problemen (zoals slechte vrienden, verzuim op het werk of ruzie met naasten)
 • minder concentratie- en reactievermogen
 • mislukte pogingen om te stoppen

Voor de naasten is het problematisch drank- en drugsgebruik een extra bron van stress. Vooral drugsgebruik roept bij de omgeving vaak een schrikreactie op. Naasten zien hoe het gedrag van hun familielid of vriend veranderen en moeten omgaan met dat verslavingsgedrag.
Vrijwel iedereen met een verslaving heeft geldproblemen en dat betekent vaak: bedelen, geld lenen en onbetrouwbaar gedrag. Verslaafde mensen met schizofrenie kunnen zich moeilijk handhaven en worden vaak dakloos. Naasten maken zich bovendien zorgen over de mensen met wie hun naaste met schizofrenie omgaat: 'slechte vrienden'

Alcoholgebruik wordt in Nederland normaal gevonden en vrijwel iedereen accepteert het wanneer een volwassene alcohol drinkt. Het gaat mis wanneer iemand door het (overmatig) drinken van alcohol afwijkend gedrag gaat vertonen. De naasten steunen iemand zoveel mogelijk maar houden dat niet altijd vol. Veel bekenden trekken zich terug en daarvoor in de plaats kan iemand nieuwe 'drank' vrienden krijgen. Het wordt op deze manier steeds lastiger om van de drank af te blijven. En dan speelt ook nog de lichamelijke behoefte aan drank als iemand verslaafd is.

Verslavingsgedrag

Er wordt van verslavingsgedrag gesproken wanneer iemand bijvoorbeeld; ontkent middelen zoals alcohol of drugs te gebruiken, veel bezig is met het middel (preoccupatie), stiekem gebruikt en manipuleert, drugszoekend gedrag of grenzeloos gedrag vertoont.
Verslavingsgedrag heeft ernstige gevolgen voor het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren:

 • Iemand krijgt steeds vaker behoefte aan drinken of gebruiken.
 • Iemand heeft steeds meer alcohol of drugs nodig.
 • Iemand krijgt onthoudingsverschijnselen (trillen, hevige angst, slapeloosheid) bij staken of onvoldoende inname van drank of drugs.
 • Iemand besteedt veel tijd, energie en/of geld om aan alcohol en/of drugs te komen waardoor hij werk, school of sociale activiteiten gaat verwaarlozen.

Het verborgen houden van alcohol- en/of drugsgebruik

Mensen met een verslaving proberen dit meestal voor de buitenwereld te verbergen. Zij schamen zich dat zij zichzelf niet meer in de hand hebben: de drank of drugs is sterker dan zij. Veel mensen met een verslaving liegen, bedriegen en houden veel verborgen. Ook de naasten proberen het gebruik vaak verborgen te houden voor de buitenwereld. Ze bedenken excuses voor onaangepast gedrag of beschermen de verslaafde tegen de gevolgen van zijn of haar gebruik. Daarbij gebeurt het gemakkelijk dat grenzen worden overschreden: de verslaving beïnvloedt bijvoorbeeld het (gezins)leven te veel.

Controle op gebruik door naasten

Mensen die twijfelen of bijvoorbeeld hun kind drugs gebruikt, kunnen een drugstest (laten) doen. Misschien wilt u dat doen zonder dat uw kind dat weet. Het is goed om hierbij een paar dingen af te wegen. Als uw kind er achter komt dan gaat dit ten koste van uw relatie met uw kind en kan uw kind het drugsgebruik nog meer verborgen houden. Voor meer informatie over dit onderwerp klik hier.

Alcohol en drugs in andere culturen

Voor mensen met een andere culturele achtergrond of godsdienst kan het gebruik van alcohol en drugs verboden zijn. Dit maakt het extra moeilijk om drugs- en alcoholgebruik te bespreken of hiervoor hulp te zoeken. Hierdoor worden de problemen, voor de persoon zelf en voor de naasten, nog groter.

Drugs en de wet

Drugs gebruiken is niet verboden, maar de productie, handel en het bezit van drugs wel. Mensen die drugs gebruiken lopen daarom het risico om de wet te overtreden. Ze kunnen met praktijken te maken krijgen die in strijd zijn met de wet, waaronder de Opiumwet. Softdrugs (bijvoorbeeld wiet en hasj) zijn op legale wijze te verkrijgen bij coffeeshops maar dat geldt niet voor andere drugs zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC. Deze drugs zijn via dealers te verkrijgen. Deze mensen begeven zich op het criminele pad. Dealers hebben er belang bij dat mensen drugs gebruiken en sommigen zullen, zeker bij kwetsbare mensen, aandringen op gebruik. Het komt regelmatig voor dat gebruikers in de schulden raken en gedwongen worden koerier te worden.

Problemen met de hulpverlening

Mensen die naast de schizofrenie ook problemen hebben met alcohol of drugs, worden door de hulpverlening vaak niet goed geholpen. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) wil vaak geen cliënten in behandeling die nog verslaafd zijn en de verslavingszorg wil geen mensen in behandeling met ernstige psychische problemen. Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland zogenaamde dubbele diagnose klinieken waar verslaafden met schizofrenie terecht kunnen. De klinieken zijn er helaas nog lang niet overal.

Alcohol en drugs en zelfdoding

Veel pogingen tot zelfdoding gebeuren in een roes van alcohol en/of drugs. Mensen zijn impulsiever en hebben minder remmingen door het gebruik. Een gevoel van wanhoop kan op zo'n moment leiden tot een poging tot zelfdoding.  

Alcohol drugs en schizofrenie

De eerste vraag van de hulpverleners was of hij cannabis gebruikt heeft. Het is hun helemaal duidelijk dat cannabis het een en ander getriggerd (uitgelokt) heeft. Het heeft nu iets van: Had ik het maar niet gebruikt (familielid)


 

Kwetsbaarheid voor alcohol en drugs

Ik weet inmiddels ook dat er voor een psychose meer aanwezig moet zijn dan de cannabis. Ik ben er inmiddels ook van overtuigd dat mijn kind heel veel stress in haar leven heeft gekend. Dat heeft de boel alleen maar meer blootgelegd. Er is dus al een aanleg en omgevingsfactoren triggeren het. Jongeren waarbij de omgevingsfactoren al veel stress veroorzaken zijn extra gevoelig voor cannabis, sigaretten en alcohol. Allemaal om weg te zijn uit het hier en nu.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.