• Zoeken

Wat is het hulpaanbod?

  • Aanbod voor mensen met schizofrenie en drugs- of alcoholproblemen
  • Aanbod voor naasten van mensen met schizofrenie en alcohol- en/of drugsproblemen
  • Hulpverlening in de wijk of op straat

Aanbod voor mensen met schizofrenie en drugs- of alcoholproblemen

Het zorgaanbod voor mensen met schizofrenie en drugs- of alcoholproblemen is nog niet optimaal in Nederland. Veel mensen met schizofrenie en hun naasten vallen tussen wal en schip. Maar het wordt beter: inmiddels hebben de meeste grote geestelijke gezondheidszorg- en verslavingszorgaanbieders zogenaamde dubbele diagnose klinieken.

Zeker als de alcohol- of drugsproblemen ernstig zijn, is het goed om contact op te nemen met de ggz of de verslavingszorg. Als de problemen (nog) niet ernstig zijn, is het ook mogelijk om online hulp te zoeken (internettherapie). Verschillende verslavingszorgaanbieders bieden dergelijke E-health hulpverlening.

Het zorgaanbod van zorgaanbieders hangt af van de ernst van de verslaving. Eerst onderzoekt een behandelaar of de verslaving met gesprekken verholpen kan worden of dat iemand eerst moet ‘ontgiften’ tijdens een opname in een ‘detox’ kliniek. De verslavingszorg biedt mogelijkheden voor klinische opname, deeltijd- of poliklinische behandeling. Daarnaast zijn er ook ‘verblijfsplekken’ waar iemand voor korte of langere tijd kan wonen.

Aanbod voor naasten van mensen met schizofrenie en alcohol- en/of drugsproblemen

Zorgaanbieders kunnen op verschillende manieren naasten ondersteunen. Vaak wordt psycho-educatie voor familieleden aangeboden al dan niet in een groep. Psycho-educatie houdt in dat u informatie krijgt en adviezen over hoe u met de problemen om kunt gaan.
Vrijwel alle instellingen voor verslavingszorg organiseren bijeenkomsten voor naasten van mensen met een verslaving. Kijk hiervoor op de website van de verslavingzorginstelling bij u in de buurt.

Hieronder staat een aantal voorbeelden van aanbod voor naasten:

  • Het Jellinek, instelling voor verslavingszorg in Amsterdam biedt een therapie voor familieleden en partners van verslaafden: Craft (Community Reinforcement and Family Training)
  • Tactus, instelling voor verslavingszorg in Overijssel, Gelderland en Flevoland richt zich ook op jongeren en kinderen die een vader of moeder hebben, die problemen heeft met alcohol, drugs of gokken. Ze kunnen voor ondersteuning terecht in de "Doe en Praat groep". De groep richt zich op het ondersteunen van de jongeren, en op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. Het is niet noodzakelijk dat het kind of de jongere nog bij de ouder woont die overmatig gebruikt of gokt.

Hulpverlening in de wijk of op straat

Wanneer iemand overlast in de buurt veroorzaakt door drank of drugsgebruik, kan de omgeving contact opnemen met de wijkagent. De wijkagent probeert uit te zoeken wat aan de hand is en komt dan praten. Het is ook altijd mogelijk om zelf contact met de wijkagent op te nemen. Deze politieagent is goed op de hoogte van de hulpverleningsmogelijkheden in de buurt.

Straatadvocaten komen in beeld wanneer iemand dakloos is (geweest) of dreigt te raken. Een straatadvocaat hoeft geen jurist te zijn maar is belangenbehartiger en vaak een ervaringsdeskundige. Hij zoekt contact met dak- en thuislozen op straat, in dag- en nachtverblijven en op plaatsen waar mensen buiten slapen. Een straatadvocaat weet de weg in de hulpverlening en kan zo helpen de juiste hulp te vinden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.