• Zoeken

Wat kunt u zelf doen?

 • Informatie verzamelen
 • Problemen met alcohol en/of drugs erkennen
 • Problemen met alcohol en/of drugs bespreekbaar maken
 • Lotgenotengroepen voor mensen met alcohol- of drugsproblemen
 • Lotgenotengroepen voor naasten van mensen met alcohol of drugsproblemen
 • Online zelfhulp

Informatie verzamelen

Het is goed om meer te weten van de gevolgen van drugs- en overmatig alcoholgebruik. De Drugs Infolijn (0900-1995, € 0,10 p/min) geeft betrouwbare informatie en adviezen over drugs en drugsgebruik. Iedereen kan bellen, dag en nacht, 7 dagen per week. De Drugs Infolijn is neutraal. De telefonisten veroordelen het gebruik niet en dringen geen mening op.
Drugs Infolijn is er voor:

 • iedereen die de feiten over drugs wil weten
 • wie vragen heeft over eigen drugsgebruik of over dat van een ander
 • ouders en andere opvoeders met vragen over de opvoeding
 • hulpverleners en artsen
 • leerkrachten en leerlingbegeleiders

Op de website www.drugsinfo.nl staat informatie over alcohol en drugs. Deze website is objectief en geeft betrouwbare informatie en adviezen.

U kunt ook informatie vinden op de websites van de verschillende aanbieders van verslavingszorg.

Problemen met alcohol en/of drugs erkennen

Het is belangrijk om het te erkennen als u een probleem heeft met alcohol en/of drugs. Als u dat niet doet , kunt u niets aan uw probleem doen. Ook naasten moeten erkennen dat er een probleem is waar wat mee moet gebeuren.

Problemen met alcohol en/of drugs bespreekbaar maken

Alcohol en drugs geven niet altijd problemen, maar wel vaak. Meestal zien of vermoeden naasten dat iemand problemen heeft met alcohol of drugs. De meeste mensen vinden het heel moeilijk om hierover te praten. Ze weten niet of ze zich er mee moeten bemoeien. Ze zijn ook bang dat hierover ruzie ontstaat. Toch is het heel belangrijk om het wél te doen. U moet dat doen voor uzelf en uw naaste.

Als naaste kunt u een gesprek voorbereiden door u te verdiepen in alcohol- en drugs misbruik en verslaving. Bijvoorbeeld wat de werking is van verschillende drugs. Klik hier voor meer informatie.
Hoe bereid u een gesprek voor?

 • Zorg dat u een moment kiest waarop u de tijd heeft om rustig te praten
 • Begin het gesprek op het moment dat de sfeer goed is
 • Probeer niet afwijzend te zijn, veroordeel het gebruik niet meteen. Het moet een open gesprek blijven en geen ondervraging
 • Maak duidelijk dat u meer over het alcohol- of drugsgebruik wilt weten. Dat betekent dat u ook wilt weten waarom alcohol of drugs prettig zijn voor u naaste
 • Sta ook open voor de positieve kanten van drugs. Het gebruik heeft immers plezierige kanten, anders zou niemand het gebruiken. Op die manier komt er vanzelf ook meer ruimte om te praten over de negatieve kanten
 • Voer alleen een gesprek als iemand niet onder invloed is, anders is het zinloos

Klik hier voor meer informatie.

Lotgenoten groepen voor mensen met alcohol of drugsproblemen

Mensen die problemen hebben met alcohol of drugs vinden het soms prettig om geholpen te worden door lotgenoten. Voor zover bekend zijn er geen zelfhulpgroepen gericht op mensen met schizofrenie én verslaving.

De website Zelfhulp en Verslaving heeft een lijst met zelfhulpgroepen per provincie.

Voor mensen met alcoholproblemen bestaat de Anonieme Alcoholisten (AA). Deze organisatie schrijft op haar website: 'Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.
Voor mensen met drugsproblemen bestaat de Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous (NA). Deze organisatie zet op haar website: NA ofwel Anonieme Verslaafden is een non-profit gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Zij zijn herstellende verslaafden die geregeld bij elkaar komen om elkaar te helpen clean te blijven. Er is maar één vereiste voor lidmaatschap: het verlangen om op te houden met gebruiken. Zij die vinden dat ze een probleem hebben met welke legale of illegale drugs dan ook, inclusief alcohol, zijn welkom bij NA.

Voor mensen met een verslaving zijn er ook de zelfhelpgroepen . Deze organisatie schrijft op haar website: “Zelfhelp” betekent: je eigen weg zoeken uit de fuik van gebruik van middelen, gokken, gamen of ander dwangmatig gedrag dat je onvrij maakt.
Wij komen bij elkaar in groepen zonder professionals of andere buitenstaanders.
Je kunt de groep anoniem bezoeken, zonder je aan te melden. Er is geen wachtlijst of intake. We werken met duidelijke gespreksregels, die zorgen voor veiligheid en rust in de groep.

Lotgenotengroepen voor naasten van mensen met alcohol of drugsproblemen

Naasten kunnen soms veel steun ervaren door ervaringen onderling uit te wisselen. Voor zover bekend zijn er geen lotgenoten groepen voor naasten van mensen met schizofrenie én verslaving.

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden, deze stichting omschrijft zich op haar website als volgt: De LSOVD, is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich al dertig jaar actief inzet voor ouders en andere familieleden van drugsgebruikers. Doel is hun belangen te behartigen en hun weerbaarheid te vergroten door zelfhulp.

Al-Anon, deze organisatie schrijft op haar website: Al-Anon Familie Groepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Wij bespreken onderling onze ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van onze problemen. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot ons herstel.

Verslaafdaanjou.nl De stichting schrijft op haar website: Naasten van verslaafden staan bij ons centraal. Of het nu gaat om verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. De gevolgen voor de omgeving zijn vaak grotendeels hetzelfde. Dus heb je iemand in je directe omgeving die verslaafd is en heb je behoefte aan ondersteuning? Dan kun je terecht bij Verslaafd aan Jou.

 

Ypsilon De vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose biedt naast informatie en advies ook lotgenotencontact. Ook (het omgaan met) alcohol- en drugsproblematiek is een thema dat regelmatig terug komt.

Online zelfhulp
Als u zelf uw problemen wilt aanpakken, kunt u online cursussen, trainingen of behandelingen volgen. U kunt u aanmelden en de hulpverleners zullen online (en soms telefonisch) een 'intakegesprek' gesprek met u voeren. Voor online zelfhulp mogen uw problemen niet te ernstig zijn. Het is moeilijk om dit te doen als u psychotisch of verward bent. Ook als u veel doodsgedachten heeft, is dit geen geschikte behandelvorm.
Op http://www.trimbos.nl/ggz-links/verslavingszorg vindt u een lijst van organisaties die online hulp aanbieden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.