• Zoeken

Disclaimer

Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de keuzehulp schizofrenie als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze deelsite worden aangeboden.

Informatie

De keuzehulp is door een werkgroep met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, het Trimbos-instituut, Vereniging Anoiksis en Vereniging Ypsilon met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat de gegevens en informatie vrij zijn van fouten en omissies.
De gegevens op deze internetsite worden beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie die bezoekers van de site behulpzaam kan zijn bij het maken van een weloverwogen keuze in hun behandeling of ondersteuning. Aan deze algemene informatie kan geen diagnostische en geen therapeutische waarde worden gehecht. De informatie op deze website is dan ook niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (huis-)artsen, verpleegkundigen of andere professionals. Aan bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig te bespreken met een arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.
Omdat de keuzehulpen op keuzehulpen.nl en kiesBeter.nl in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, worden e-mails van bezoekers van deze site die betrekking hebben op vragen of verzoeken die ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg niet behandeld.

Gerelateerde internetsites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door de opstellers van de keuzehulpen. Deze links zijn enkel opgenomen om de gebruiker meer of nadere informatie te verschaffen. Aangezien de samenstellers geen zeggenschap over deze websites hebben, zijn zij niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Aansprakelijkheid

De samenstellers van de keuzehulp stellen zich niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website. Het gebruik van de informatie is dan ook voor verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Ook elke aansprakelijkheid voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie die via de keuzehulpen op kiesBeter.nl wordt aangeboden, wordt uitgesloten. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.