• Zoeken

Wat is het hulpaanbod?

 • Hulpverlening voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP)
 • Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
 • Herstellen Doe je Zelf
 • Module Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk
 • Cursus: Liberman module 'Omgaan met sociale relaties en intimiteit'
 • Sociale vaardigheidstraining

Hulpverlening voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen(KOPP)

Er is hulpverlening voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen(KOPP). Verschillende ggz-aanbieders bieden KOPP opvoedingsondersteuning voor ouders maar er is ook aanbod voor kinderen en jongeren. www.kopstoring.nl is een site speciaal voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Ook voor ouders met psychische problemen zijn er websites, bijvoorbeeld www.kopopouders.nl. Hier is ook een online cursus te vinden.

Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid

U kunt meedoen met Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE). Het programma is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en wordt geheel door ervaringsdeskundigen uitgevoerd. Als u schizofrenie heeft bent u ervaringsdeskundige op dit gebied! Het HEE programma omvat verschillende activiteiten waaronder de herstelwerkgroepen. Herstelwerkgroepen staan open voor iedereen met een (ernstige) psychische aandoening. De werkgroepen hebben twee doelen: ondersteuning van het herstel van de deelnemers en ontwikkeling van ervaringskennis die vervolgens wordt verspreid.

De herstelwerkgroepen bestaan uit maximaal acht deelnemers en komen gemiddeld eens per twee weken bij elkaar. Er wordt gewerkt volgens een vast draaiboek, waarbij een aantal thema’s aan de orde komen:

 • bronnen van steun bij herstel
 • valkuilen die men moet vermijden
 • effectief omgaan met de hulpverlening
 • omgaan met vakantie

Naast deze thema’s bespreken de deelnemers wat zij in hun dagelijks leven tegenkomen en welke strategieën zij (kunnen) gebruiken om met problemen om te gaan.  
Het HEE-programma wordt inmiddels bij veel (grote) ggz-aanbieders in het hele land uitgevoerd.
Waarschijnlijk heeft het HEE-programma positieve effecten op de sociale relaties van de deelnemers, zoals een toename van de onderlinge vriendschappen en ondersteuning. Het HEE-programma lijkt ook de negatieve symptomen te verminderen, deelnemers voelen zich minder depressief, meer gemotiveerd, energieker en meer spontaan.

Voor meer informatie: klik hier.

Herstellen Doe je Zelf 

De cursus Herstellen Doe je Zelf is bestemd voor mensen die kort of langer geleden ernstige psychische klachten hebben gehad, maar nu een stap verder willen zetten in hun herstelproces. Waarschijnlijk heeft de cursus Herstellen Doe je Zelf positieve effecten op de sociale relaties van de deelnemers, zoals een toename van de onderlinge vriendschappen en ondersteuning.

De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur, waarin aandacht wordt gegeven aan onderwerpen als:

 • rehabilitatie en herstel en wat de deelnemers daaronder verstaan
 • toekomstwensen
 • keuzes maken en doelen stellen
 • omgaan met de buitenwereld en sociale rollen vervullen
 • verwerven van steun- en hulpbronnen
 • medezeggenschap

Centraal in de cursus staan wonen, werken, sociale contacten en leren. Op elk van die gebieden probeert de deelnemer vast te stellen hoe tevreden hij is, wat zijn wensen zijn en hoe deze zijn te verwerkelijken. Dit gebeurt door uitwisseling en (h)erkenning van elkaars ervaringen. Ervaringskennis vormt de basis van de cursus. De cursus wordt dan ook geleid door ervaringsdeskundigen. De cursus wordt in het gehele land aangeboden.

Voor meer informatie: klik hier.

Module Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk

Deze module is ontworpen om mensen te helpen om hun sociale netwerk te verbeteren. Bij deze module werkt u samen met uw hulpverlener een speciaal werkboek door.  U bepaalt samen wat voor u belangrijk is.

De module is onderdeel van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) een behandelmethode die bij veel ggz-aanbieders beschikbaar is. De benadering gaat ervan uit dat ook mensen met ernstige psychiatrische problemen wensen en doelen hebben over hun functioneren op verschillende levensgebieden, en dat mensen deze doelen kunnen bereiken door gebruik te maken van hun sterke kanten, gerichte vaardigheidsontwikkeling en hulpbronnen vanuit de omgeving.

Deze module is nog niet op effecten onderzocht.

Liberman training 'Omgaan met sociale relaties en intimiteit'

De training Omgaan met sociale relaties en intimiteit is net als de andere Liberman trainingen (modules) bestemd voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Deze training is nog n iet op effecten onderzocht. Deel I van de training Omgaan met sociale relaties en intimiteit richt zich op het aangaan en onderhouden van sociale relaties in de breedste zin. Deel II van de training gaat over het aangaan en onderhouden van intieme relaties.

Deze cursus heeft een praktische aanpak. Een groepje mensen met schizofrenie komt ongeveer veertig keer bij elkaar, in bijeenkomsten van ongeveer een uur. In een werkboek, dat iedere deelnemer krijgt, staat informatie over de ziekte en ook oefeningen om bepaalde vaardigheden te leren. Deze zijn opgedeeld in deelvaardigheden. Via instructie-dvd’s, rollenspelen en huiswerkopdrachten worden die deelvaardigheden geoefend. (Bron: Ypsilon.org

Sociale vaardigheidstraining

Het doel van sociale vaardigheidstraining is dat iemand leert makkelijker met andere mensen om te gaan. Veel ggz-aanbieders bieden een sociale vaardigheidstraining. Deze training is niet aanbevolen wanneer het als enige behandelvorm aangeboden wordt.

Een vrijwilliger:

"Dan raad ik ook nog wel eens vriendendiensten aan om een maatje te zoeken. Dat kan heel waardevol zijn: om iets leuks te ondernemen of dat er gewoon iemand voor je is. Een kopje koffie, ergens heen gaan. Het kan zo belangrijk voor ze zijn. Eenzaamheid is toch een groot probleem voor deze groep".

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.