• Zoeken

Wat kunt u zelf doen?

  • Contacten herstellen: praten helpt
  • Contacten leggen
  • Leren contacten te leggen en te onderhouden
  • Lotgenotencontact
  • Lotgenotengroepen
  • Online ondersteuning bij opvoeding
  • Vriendendiensten
  • Contactbureau De Vriendstap
  • Contactbureau Klikt't

Contacten herstellen: praten helpt

Tijdens een psychose kunnen relaties beschadigd worden. Soms weet iemand na een psychose niet meer wat er allemaal gebeurd is tijdens een psychose. Het kan moeilijk zijn om dat te horen. Veel mensen schamen zich. Toch is het belangrijk erover te praten. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten. Ook voor de naasten heeft een psychose groten gevolgen. Praat u er met elkaar over en probeer goed naar elkaar te luisteren. Vaak lukt een goed gesprek niet in één keer. Neem er de tijd voor en ga samen weer eens wat leuks doen. Het kan een tijd duren voordat het onderlinge vertrouwen weer terug is. Leg uw ervaringen en problemen ook voor aan de hulpverlener. Leg daarbij goed uit waar u precies last van heeft en wat voor u belangrijk is.

Contacten leggen

Wanneer iemand weinig contacten heeft, kan hij op verschillende manieren proberen mensen te leren kennen. De helft van de vriendschappelijke contacten worden tijdens de studie of op het werk opgedaan. U kunt daarom via arbeidsrehabilitatie, begeleid leren en dagbesteding voor mensen met schizofrenie, contact leggen met andere mensen. (zie: Werk, studie en vrije tijd

U kunt ook lid worden van een vereniging: sportclub, wandelclub, creatieve club of een andere hobbyclub. Ggz-aanbieders bieden verschillende mogelijkheden en hebben bijvoorbeeld eigen fitnessvoorzieningen. Soms is het beter om juist buiten de deuren van de ggz naar mogelijkheden te zoeken in buurtcentra of plaatselijke sportclubs.

U kunt contacten zoeken via lotgenoten of cliëntenorganisaties. Ook de meeste ggz-instellingen bieden ondersteuning op het gebied van sociale relaties. (zie: Wat is het hulpaanbod)   

Leren contacten te leggen en te onderhouden 

U kunt een training of cursus volgen om te leren contact te leggen en te onderhouden. In veel gemeenten bestaan Steunpunten cliëntondersteuning die een trainings- of cursusaanbod hebben. Daarnaast bieden buurtcentra allerlei trainingen en cursussen. (zie: Wat is het hulpaanbod)

Lotgenotencontact 

Voor veel mensen met schizofrenie is het contact met lotgenoten prettig. Lotgenoten zijn mensen die de zelfde problemen hebben. Lotgenotencontact verloopt makkelijker omdat er veel herkenning is. Mensen ervaren dit als steunend en plezierig. Andere mensen met schizofrenie kunnen vaak goede adviezen geven bij moeilijkheden omdat ze het zelfde hebben meegemaakt. 

Lotgenotengroepen

Verschillende cliëntenorganisaties maken lotgenotencontact mogelijk. Bij een deel van de ggz-zorgaanbieders horen lotgenotengroepen bij het behandelaanbod. Het doel van lotgenotengroepen is het bevorderen van sociale contacten. Georganiseerde lotgenoten groepen hebben positieve effecten op de sociale relaties van de deelnemers. Ze krijgen meer onderlinge vriendschappen en ondersteuning.

Bij ggz-aanbieders zijn vaak verschillende mogelijkheden voor lotgenotencontact. Informeer hiervoor bij de ggz-aanbieder in de buurt.

Bij de Steunpunten cliëntondersteuning zijn er ook mogelijkheden voor lotgenotencontact: lijst met steunpunten in Nederland

Anoiksis is een vereniging van en voor mensen met Schizofrenie, Psychosen en aanverwante stoornissen. Bij deze vereniging staat het lotgenotencontact centraal.

Ypsilon is een vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose. Zij bieden informatie en ondersteuning aan deze naasten.

Het internet biedt veel mogelijkheden voor lotgenotencontact. Er zijn onder andere verschillende Hyves met het onderwerp schizofrenie. Naast lotgenotencontact wordt hier veel praktische informatie uitgewisseld.

Online ondersteuning bij opvoeding

Ouders met schizofrenie kunnen zelf op het internet ondersteuning zoeken bij de opvoeding van hun kind(eren). De website KopOpOuders is bedoeld voor mensen met stress, psychische problemen en verslavingsproblemen. Op de website kunt u onder andere informatie en ervaringsverhalen van andere ouders lezen. Ook kunt u zich aanmelden voor een online cursus of via de e-mail contact leggen met een deskundige. Op deze website kunt u ook weer links vinden naar andere websites voor ouders.

Vriendendiensten 

Overal in Nederland zijn organisaties voor vriendendiensten of maatjesprojecten opgezet: zoek een vriendendienst bij u in de buurt. Via vriendendiensten kunt u contact krijgen met een vrijwilliger die regelmatig iets met u gaat ondernemen, bijvoorbeeld even wandelen, ergens iets drinken, samen winkelen.

Contactbureau De Vriendstap

De Vriendstap is een contactbureau op internet voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Allerlei soorten contacten kunnen hier gezocht en gevonden worden, van vriendschappelijke relaties tot levenspartners, maar ook gewoon samen eten, fietsen, mailen etc. www.vriendstap.nl

 

Een moeder met een zoon met schizofrenie:

"Ik vertel de relaties van mijn zoon over schizofrenie en wat daarbij hoort. Ik hoop dat zijn vrienden zo begrip voor hem krijgen en dat ze contact houden".

"Wat ik veel doe, is informatie geven waar de vrienden bij zijn. Heel eenvoudig uitleggen: Bij schizofrenie heb je een soort filter in je hoofd die niet alle verwarrende informatie buiten houdt. Door begrip te kweken hoop je dat er contact blijft met leeftijdgenoten. Zo hoop je dat vrienden inzicht krijgen hoe het voor iemand is. Verder kun je niet zoveel doen als moeder".

 
Citaat lotgenotencontact

Heeft Ypsilon voor jou een bepaalde betekenis?
"Nou in het begin wel. In het begin ben ik toch wel iedere keer, één keer in de maand is er zo’n bijeenkomst, ben ik er wel steeds naar heen gegaan. Ja maar dat staat nu even stil..maar misschien in de toekomst dat ik er toch wel weer heen ga. Ik vond het wel interessant om je gesprekken te delen over je partner of…ja mensen die een vader of een moeder of een kind hebben die dat hebben". 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.