• Zoeken

Wat kunt u zelf doen?

  • Een goede algemene conditie 
  • Verstandig omgaan met stress
  • Vaste dagstructuur
  • Herkennen van de eerste signalen van verslechtering
  • Herkennen wanneer het goed gaat
  • Alcohol en drugs
  • Zelfhulp
  • Lotgenotencontact
  • Behandeling en medicatie
  • Crisiskaart, signalering- of terugvalplan 

Een goede algemene conditie 

Lichamelijke en psychische gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Wanneer u probeert fit te worden of te blijven heeft dat ook effect op uw psychische welzijn. Belangrijk is dat u voldoende beweegt en maar ook voldoende rust neemt. Ook verstandig, gezond en regelmatig eten en drinken is van belang.

Verstandig omgaan met stress

Om met stress om te gaan, is het belangrijk eigen gevoelens te herkennen en serieus te nemen Als u weet wat voor u stressvol is en wat rust geeft, kunt u daar aan werken.

Sommige ggz-instellingen bieden cursussen over omgaan met stress, klik hier voor een voorbeeld

Vaste dagstructuur

Ga op zoek naar regelmaat in uw leven met voldoende beweging, werk en sociale contacten. Zoek activiteiten die een goed gevoel geven. Daar krijgt u zelfvertrouwen van. Bouw uw activiteiten rustig op: doe het in kleine stapjes, dan lukt het beter.

Herkennen van de eerste signalen van verslechtering

Sta enkele keren per dag stil bij hoe u zich voelt. Als u voelt dat het slechter gaat, kunt u proberen te bedenken of er iets is gebeurd dat daar misschien mee te maken heeft. Vraag ook aan de mensen om u heen op te letten of u anders doet dan normaal. Ze denken graag met u mee en zien alles van een andere kant.

Herkennen wanneer het goed gaat 

Als het goed gaat denkt u niet meer na over uw problemen. Toch is het belangrijk dat wel te doen, omdat u zo te weten komt wat voor u fijn is. Waar krijgt u energie van? Waar bent u graag? Wie is voor u prettig gezelschap? Bespreek ook met familie en vrienden of ze merken wanneer het goed met u gaat. Zien zij waar u zich prettig bij voelt? Als u herkent wanneer u zich goed voelt, kunt u dat met uw hulpverlener bespreken. U kunt samen overleggen hoe u zich vaker zo kunt voelen.

Alcohol en drugs

Bij nare of angstige gevoelens en lijken drugs of alcohol de problemen te verlichten. Dat werkt maar heel kort en u krijgt er juist meer problemen mee. De meeste drugs kunnen een psychose uitlokken en worden daarom afgeraden. Zoek samen met uw naasten en hulpverlener naar andere activiteiten die zorgen voor ontspanning of afleiding.

Zelfhulp 

U kunt uw problemen voor een deel zelf aan pakken, dit heet zelfhulp. U kunt bijvoorbeeld informatie over schizofrenie zoeken in folders, (werk)boeken, computerprogramma's en op websites. De website Ervaringswijzer is een trefpunt voor ggz-cliënten. Via de website kunnen cliënten elkaar informeren. Bij cliëntenorganisaties vindt u veel informatie en ggz-aanbieders hebben meestal ook een aanbod op het gebied van zelfhulp. Zie Meer informatie.

Lotgenotencontact 

U kunt ook veel informatie krijgen wanneer u contact heeft met lotgenoten bijvoorbeeld in een lotgenotengroep. Lotgenoten zijn mensen die ook schizofrenie hebben. Dit lotgenotencontact biedt veel mensen ook steun omdat een lotgenoot weet wat het is om schizofrenie te hebben (herkenning). Het kan u helpen bij het verwerken van uw psychose(s) en het leren leven met schizofrenie. In lotgenotengroepen kunnen anderen u laten zien hoe zij met hun beperkingen omgaan en een zinvol leven kunnen hebben. Verschillende patiëntenverenigingen bieden lotgenotencontact, zie Patiëntenorganisaties onder Meer informatie. Verschillende zorgaanbieders overwegen lotgenotengroepen op te nemen in hun behandelaanbod.

Behandeling en medicatie 

De meeste mensen met schizofrenie gebruiken langere tijd medicijnen om symptomen te bestrijden en nieuwe psychosen te voorkomen. Al deze medicijnen hebben bijwerkingen. Hoeveel hinder die bijwerkingen geven verschilt van persoon tot persoon. Mensen verschillen ook in hoe erg ze sommige bijwerkingen vinden. Bespreek daarom altijd met uw hulpverlener de bijwerkingen van uw medicijnen. Vertel dan ook wanneer en hoeveel last u heeft van bijwerkingen. Stop niet zonder overleg met de medicijnen. Probeer hierin samen te werken met uw hulpverlener.

Crisiskaart, signalering- of terugvalplan

Bespreek met uw hulpverlener en/of naasten wanneer u merkt dat het beter of slechter met u gaat. Samen onderzoekt u wat bij u tot een slechtere of juist betere geestelijke gezondheid leidt. Als u dat weet kunt u samen een terugvalplan opstellen (ook wel crisiskaart of signaleringsplan genoemd). In een terugvalplan staat welke signalen bij u belangrijk zijn om op te letten en wat u kunt doen als u die signalen herkent. Uw naasten zijn daar ook belangrijk bij: zij zien wanneer het goed of slecht gaat met u. Het is belangrijk zo snel mogelijk te reageren als het slechter gaat: dan kunt u veel problemen voorkomen. In een terugvalplan beschrijft u samen met uw hulpverlener en naasten wie wat doet als het slechter gaat met uw geestelijke gezondheid. Als u kinderen heeft is het van belang om te beschrijven wat met uw kinderen moet gebeuren, bijvoorbeeld wie kunnen de zorg (deels) overnemen. In sommige regio’s zijn ook speciale onafhankelijke crisiskaartconsulenten die vaak vanuit een regionale cliëntenorganisatie aan het werk zijn. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.