• Zoeken

Waar kun u tegen aan lopen?

  • Zelf huishouden regelen 
  • Zakgeldregeling en eigen bijdrage 
  • Tegemoetkoming kosten 
  • Weinig inkomsten 
  • Schulden 
  • Geldproblemen ontkennen 
  • Misbruik 

Geld is belangrijk, voor iedereen; het hebben van een inkomen maar ook een goed beheer van dat inkomen, de financiën. U kunt hulp krijgen om meer overzicht te krijgen bij geldkwesties. Soms lukt het helemaal niet en nemen andere mensen de zorg voor het geld over voor korte of langere tijd. Hieronder staan kwesties beschreven waar mensen met schizofrenie en hun naasten vaak mee te maken krijgen. 

Bij geldzaken kunt u aan veel verschillende zaken denken. Hieronder een paar voorbeelden.

Zelf huishouden regelen

Het is voor veel mensen met schizofrenie moeilijk om geldzaken goed bij te houden. Wanneer u zelf een huishouden heeft, zijn er veel zaken die u zelf moet regelen, waaronder de huur/hypotheek en gas, water en licht betalen, boodschappen doen, kleding en schoenen kopen en eventueel sparen voor iets wat u wilt hebben of doen (bijvoorbeeld vakantie). Los van terugkomende maandelijkse kosten kunt u met allerlei onverwachte kosten te maken krijgen, bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat.

Zakgeldregeling en eigen bijdrage

Bij veel mensen die in een ggz-instelling wonen, wordt het inkomen grotendeels vervangen door een zakgeldregeling. Heeft u bij opname een uitkering uit de Wet Werk en Bijstand en het ziet het ernaar uit dat u langdurig opgenomen wordt, dan zet de Sociale Dienst uw uitkering om in een zak- en kleedgeldregeling.

Indien u een uitkering krijgt op basis van WAO, WIA, Wajong, ZW, AOW of pensioen zijn de regels anders. Het eerste jaar (365 dagen) van uw opname behoudt u uw volledige uitkering. Na 365 dagen moet u in verband met uw opname een eigen bijdrage betalen. Bij beschermd wonen betaalt u vanaf de eerste dag een bijdrage.

Tegemoetkoming kosten

Veel mensen met schizofrenie beschikken over een uitkering. Dit betekent dat ze een tegemoetkoming kunnen krijgen voor bijzondere kosten, zoals de aankoop van een wasmachine. Veel mensen weten niet waar ze extra inkomsten kunnen krijgen.

Weinig inkomsten

Mensen met schizofrenie kunnen niet altijd hun school afmaken zoals ze zouden willen. Daardoor is betaald werken lastig. Vaak werken mensen met schizofrenie geen volledige werkweek. Ze krijgen vaak een uitkering zoals de Wajong. Soms loopt de aanvraag voor een uitkering fout door de psychische problemen. Familieleden geven soms financiële ondersteuning.

Schulden

Mensen met schizofrenie kunnen grote schulden hebben. Dat komt omdat er weinig inkomsten zijn. Ook gaan ze niet altijd goed met geld om. Zo worden rekeningen bijvoorbeeld niet op tijd betaald. Dat komt door de psychische problemen. Als iemand grote schulden heeft, kan hij worden afgesloten van gas, water, licht en soms zelfs uit huis gezet worden. Door de schulden worden alle problemen steeds groter.

Geldproblemen ontkennen

Voor de meeste mensen is het moeilijk om toe te geven dat ze geldproblemen hebben. Mensen schamen zich daar vaak voor. Bij sommige mensen met schizofrenie kan daar nog bijkomen dat ze achterdochtig zijn. Ze vertrouwen zelfs hun naasten niet. Dat komt door de schizofrenie. Het is voor de naasten dan moeilijk om te helpen. Sommige mensen hebben moeite met het openen van de post. Ze laten dan ook belangrijke post over geldzaken liggen. Hierdoor worden de financiële problemen steeds groter.

Misbruik

Soms maken anderen misbruik van mensen met schizofrenie, door bijvoorbeeld geleend geld niet meer terug te geven. Ook gebeurt het vaker dat 'vrienden' het geld opmaken van mensen met schizofrenie. Ze hebben het dan niet door of vinden het moeilijk om nee te zeggen. Zie ook Rechten en plichten 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.