• Zoeken

Wat is het hulpaanbod

  • Gemeentelijke voorzieningen
  • Budgetadvies
  • Budgetbeheer
  • Schuldhulpverlening
  • Bescherming
  • Onderbewind stelling
  • Onder curatele stelling
  • GGZ-maatschappelijk werkers

Gemeentelijke Voorzieningen

In elke gemeente zijn er regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Die regelingen zijn er voor mensen met een bijstandsuitkering of met een minimuminkomen of uitkering. U kunt er naar vragen bij het gemeentelijke loket. Wanneer het u moeite kost om voor uzelf op te komen, is het verstandig om dit samen met iemand te doen. U kunt uw naasten of een hulpverlener vragen om mee te gaan of om samen formulieren in te vullen.

Budgetadvies

U kunt om een budgetadvies vragen bijvoorbeeld in uw gemeente bij het Loket Zorg en inkomen. U krijgt vrijblijvend advies over hoe u inkomsten en uitgaven beter op elkaar af kunt stemmen, hoe u uw uitgaven kunt plannen en hoe geld te reserveren voor onverwachte uitgaven. U kunt informeren of en hoe uw gemeente informatie en advies over geldbeheer en budget aanbiedt.

Budgetbeheer

Als u moeite heeft om uw inkomen zelfstandig te beheren, dan kunt u iemand anders vragen dat te doen. Bijvoorbeeld een budgethouder van de gemeente, een medewerker van de Gemeentelijke Krediet Bank. Deze persoon beheert uw inkomen en maakt maandelijks de vaste lasten en eventuele aflossingen over naar instanties. Zelf krijgt u een vastgesteld maandelijks bedrag om van te leven. Deze vorm van financieel beheer kunt u krijgen als u daar zelf mee instemt en is altijd voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld drie jaar. Het streven is dat u na deze periode weer uw eigen inkomen kunt beheren. Als dit niet lukt, kan er bewindvoering aangevraagd worden.

Schuldhulpverlening

Als u zoveel schulden heeft dat u geen oplossing meer ziet, kunt u hulp vragen bij Bureau Schuldhulpverlening in uw gemeente. Zij helpen u om uw financiële situatie in kaart te brengen en te overleggen met schuldeisers. Lastig is dat er soms een wachttijd is voor de schulphulpverlening.

Tijdens de schuldhulpverlening kijken ambtenaren van de gemeente mee in uw huishoudboekje. U moet zoveel mogelijk schulden in een bepaalde tijd af lossen. Dat betekent dat u een tijd minder geld kunt uitgeven maar dat u na een bepaalde periode ook veer schuldenvrij bent.

Bescherming

Wanneer u niet meer (helemaal) voor uw eigen geldzaken kunt zorgen, kunt u te maken krijgen met bewindvoering en soms met onder curatele stelling. Deze maatregelen zijn bedoeld als bescherming zowel voor de persoon zelf, als bescherming tegen anderen die misbruik van de (financiële) situatie kunnen maken. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen en kunnen aangevraagd worden door de persoon zelf, de familie en/of hulpverleners. Dit gaat via het kantongerecht.

Onderbewind stelling

De bewindvoerder zorgt voor de geldzaken van de persoon. Een onder bewindstelling beschermt het vermogen van die persoon. De bewindvoerder beheert uw vaste lasten en eventuele aflossingen worden betaald. U krijgt een maandelijks of wekelijks bedrag op uw rekening om vrij te besteden. Alle grote uitgaven moet u eerst bespreken met uw bewindvoerder die daar toestemming voor moet geven. Dit is voor sommige cliënten een goede oplossing omdat zij zo geen last hebben van allerlei geregel. Dat is goed voor hun geestelijke rust. Maar het kan vervelend zijn dat u minder de baas bent over uw geldzaken. Bewindvoering wordt uitgesproken door een kantonrechter die jaarlijks toetst hoe de bewindvoering loopt. De bewindvoerder kan een familielid zijn, maar meestal wordt een bewindvoerder aangesteld van een onafhankelijk bureau.

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Als u een laag inkomen heeft kunt u voor deze kosten Bijzondere Bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Onder curatele stelling

Met een onder curatele stelling worden zowel de persoon als het vermogen beschermd. Dit is de meest ingrijpende maatregel om een persoon te beschermen. Met een onder curatele stelling verliest iemand zijn handelingsbekwaamheid en mag hij over vrijwel niets meer zelfstandig beslissen.

Ggz-maatschappelijk werkers

Hulpverleners geven cliënten en hun naasten ondersteuning en begeleiding bij geldzaken. Maatschappelijk werkers werkzaam in de ggz zijn hierin gespecialiseerd. Zij helpen bij:

praktische zaken zoals het invullen van formulieren of het bemiddelen naar instanties. Het kan gaan om een woning, administratie en financiën of het opstarten van schuldhulpverlening of het aanvragen van bewindvoering.
zoeken naar een oplossing als mensen hun eigen financiën niet voldoende kunnen regelen. Soms schakelt de maatschappelijk werker een vrijwilliger of een naaste in, bijvoorbeeld voor hulp bij de administratie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.