• Zoeken

Bronnen

Bronnen
Deze keuzehulp is gebaseerd op de concept versie van de Update Richtlijn Schizofrenie Autoriseerbare versie d.d. 31 augustus 2010 De richtlijn kunt u najaar 2011 downloaden op www.ggzrichtlijnen.nl

Richtlijnen bevatten wetenschappelijk onderbouwde en landelijk geldende aanbevelingen voor optimale zorg voor de cliënt. Ze zijn bedoeld om artsen en andere zorgverleners te ondersteunen en om waar mogelijk de patiëntenzorg te verbeteren.

Voor de ontwikkeling van deze keuzehulp is tevens gebruik gemaakt van:

 • de website www.apotheek.nl
 • de publicaties van Stichting September: Zorgboek Schizofrenie, psychose en de naastbetrokkenen en Zorgboek Schizofrenie 
 • onderzoek van het Trimbos-instituut naar ervaringen van autochtone, Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse cliënten, naasten en hulpverleners.

De werkgroep Keuzehulp schizofrenie heeft deze keuzehulp samen met het Trimbos-instituut ontwikkeld. In deze werkgroep hebben zitting:

 • Anoiksis: Mette Lanse
 • Ypsilon: Ida Bruggeman
 • Geneesmiddel Informatie Centrum, KNMP/WINAP: Atty Hielema
 • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)/ Pro Persona: Anita Schildkamp
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)/Phrenos: Marcel van der Wal
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Ine Vink
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)/ Reinier van Arkel Groep: Virginie van Boven
 • Stichting Pandora: Froukje Bos
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)/ Vroege Interventie Psychose AMC: Hiske Becker
 • TNO: José Kerstholt
 • Trimbos-instituut: Carolien Smits
 • Trimbos-instituut: Daniëlle Meije
 • Trimbos-instituut: Lex Hulsbosch

Vooral bij de start van het project was de Klankbordgroep Keuzehulp schizofrenie betrokken bij de ontwikkeling van de keuzehulp. In deze klankbordgroep hebben zitting:

 • Ypsilon: Tom Rusting
 • AMC de Meren: Abdellah Mehraz
 • Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN): Hasib Moukaddim
 • Pameijer BW Oase: Abdallah Bejdad
 • Mikado kenniscentrum interculturele zorg: Nuray Sönmez
 • Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland IOT: Adnan Yılmaz
 • Anoiksis: Saliha el Oaafi
 • CBO: Haske van Veenendaal en Ilse Raats 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.