• Zoeken

Bekostiging van en toegang tot de zorg

Bekostiging van de zorg

De geestelijke gezondheidszorg wordt gefinancierd op basis van drie wetten, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Zorgverzekeringswet

De basisverzekering valt onder de Zvw en is voor iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Niet alle zorg wordt gedekt door het basispakket. Iedereen kan een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of voor tandartshulp voor mensen boven de 22 jaar. De inhoud en premies van de aanvullende pakketten verschillen per verzekeraar.

In de basisverzekering geldt een eigen risico. Dat betekent dat u in principe een eerste deel van de zorg die u ontvangt zelf betaalt. Het eigen risico wordt per jaar vastgesteld.

Alle geestelijke gezondheidszorg (ggz) die gericht is op genezing valt onder de Zorgverzekeringswet (de basisverzekering). De uitzondering hierop is het verblijf in een ggz-instelling, dit valt alleen het eerste jaar onder de Zorgverzekeringswet. Na dit eerste jaar valt de zorg onder de AWBZ.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De AWBZ is een volksverzekering voor de langdurige zorg in Nederland. De AWBZ regelt de organisatie en de financiering van die langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Hieronder vallen de mensen die langdurig ggz nodig hebben. Het gaat dan met name om mensen die wonen in een verblijfssetting.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Dit betekent dat zij voorzieningen moeten hebben die het mensen mogelijk maakt om mee te doen in de samenleving. Gemeenten moeten ook voorzieningen hebben voor mensen met psychische problemen, maar tot nu toe wordt er nog niet veel georganiseerd.
Meer informatie over de Wmo.

Toegang tot de zorg

Doordat de ggz op basis van verschillende wetten gefinancierd wordt, loopt ook de toegang tot de ggz via verschillende wegen.

  • De huisarts is degene die u moet verwijzen naar de ggz. De huisarts is de poortwachter voor de Zvw: hij of zij schrijft een verwijsbrief en u kunt daarna zelf contact opnemen met de zorgaanbieder.
  • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt de toegang tot de langdurende ggz: de AWBZ-gefinancierde zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ wanneer u vindt dat u bepaalde zorg nodig heeft. 
    Meer informatie over de indicatiestelling.
  • De gemeente regelt de toegang tot de zorg en ondersteuning die op basis van de AWBZ gefinancierd wordt. In elke gemeente is een Wmo-loket waar u kunt informeren welke voorzieningen er bij u in de regio zijn. 
    Meer informatie over het aanvragen van de Wmo-voorziening.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt kopen. Zo kunnen mensen die verzorging, begeleiding, hulpmiddelen of (logeer)voorzieningen nodig hebben deze zorg zelf organiseren.  
U kunt dan zelf bepalen wie u komt helpen, wanneer iemand u komt  helpen en wat deze hulp precies komt doen. 
U kunt een PGB aanvragen als u een beperking ondervindt door een chronische ziekte, handicap of beperking, psychiatrische stoornis of hoge leeftijd. 

Er zijn verschillende soorten PGB:

  • PGB-AWBZ voor hulp bij verzorging, begeleiding ,verpleging en tijdelijk verblijf. Deze kunt u aanvragen bij het CIZ: www.ciz.nl.
  • PGB-WMO voor hulp bij het huishouden, hulp middelen en voorzieningen. 

Aanvragen bij het gemeentelijk Zorgloket.

Zelf PGB aanvragen?

Het aanvragen en beheren van een PGB is lastig. Misschien lukt het u niet om het zelf te regelen. Via de website van Budgethoudersvereniging Per Saldo kunt u een test doen om te zien of het verstandig is om een PGB aan te vragen: www.pgb.nl.

Indicatie

Beoordeling of iemand recht heeft op zorg


PGB

Medio 2011 heeft de Tweede Kamer besloten de mogelijkheid voor een PGB te beperken. Momenteel is nog niet duidelijk wat dat exact voor gevolgen heeft.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.