• Zoeken

Risicofactoren

Het is onbekend waarom sommige  mensen schizofrenie krijgen en anderen niet.

Wel zijn een aantal factoren bekend, die het risico op het ontwikkelen van schizofrenie verhogen.

Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol. Door sommige onderzoekers wordt het aandeel van erfelijke factoren geschat op 80%. Als een ouder schizofrenie heeft, is de kans op het ontwikkelen van schizofrenie bij hun kind ongeveer 10% (dit is 10 x zo hoog als bij anderen). Toch is erfelijkheid niet alles bepalend bij het risico om schizofrenie te krijgen, ook omgevingsfactoren bepalen of de erfelijke aanleg voor schizofrenie naar buiten komt. Deze factoren roepen stressreacties op, vooral bij mensen met een aangeboren kwetsbaarheid.

Factoren uit de omgeving waarvan bekend zijn dat ze het risico verhogen zijn onder andere de volgende:

  1. Sekse. De kans op schizofrenie is bij mannen hoger dan bij vrouwen
  2. Een lage sociaal economische status van de ouders, ofwel wat de ouders maatschappelijk bereikt hebben. Dit wordt bepaald door onder andere opleidingsniveau, beroep en/of inkomen.
  3. Intelligentie: schizofrenie komt vaker voor bij mensen met een laag IQ
  4. Geboren worden en opgroeien in een stad: schizofrenie komt meer voor in de stad, dan op het platteland.
  5. Etniciteit of migratie. Onder sommige bevolkingsgroepen in Nederland blijkt schizofrenie meer voor te komen. Dit geldt vooral voor mensen met een Surinaamse, Antilliaanse of Marokkaanse achtergrond. Misschien komt dat doordat bepaalde etnische groeperingen in slechtere sociale omstandigheden leven die het ontstaan van schizofrenie bevorderen.
  6. Overmatig cannabisgebruik. Cannabisgebruik komt vaak voor bij mensen met schizofrenie. Vaak zijn ze hiermee begonnen voor de eerste psychose. Het is niet duidelijk of het overmatige cannabis een oorzaak of een gevolg is van de schizofrenie. Van overmatig cannabisgebruik voor het 16e levensjaar is wel aangetoond dat dit de kans op schizofrenie verhoogt.

Kortom: waarschijnlijk speelt een combinatie van erfelijke factoren, verhoogde kwetsbaarheid en stress een rol bij het ontstaan van schizofrenie.

De verschijnselen van schizofrenie beginnen meestal tijdens de late puberteit en bij jonge volwassenen en bij mannen gemiddeld vijf jaar eerder dan bij vrouwen

IQ

Een IQ geeft aan hoe iemand scoort op een intelligentietest, vergeleken met het deel van de bevolking van zijn leeftijd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.