• Zoeken

Typen schizofrenie

Er zijn verschillende vormen van schizofrenie (subtypen)

Paranoïde type

Mensen die deze vorm van schizofrenie hebben, hebben vooral last van achterdocht en voelen zich snel bedreigd. Dit uit zich in wanen (achtervolgingswaan) en hallucinaties (stemmen die achterdocht versterken). Verwarde spraak en chaotisch of katatoon gedrag komt bij deze vorm minder voor. Ook een vervlakt gevoel komt minder voor.

Gedesorganiseerde type

Mensen die deze vorm van schizofrenie hebben, hebben vooral last van verwardheid. Het kost moeite de gedachten te ordenen en andere mensen begrijpen niet wat iemand probeert te vertellen. Hierdoor wordt het gedrag onsamenhangend en chaotisch. Een vervlakt gevoel komt bij deze vorm vaak voor. Katatoon gedrag komt hierbij niet voor.

Katatone type

Mensen die deze vorm van schizofrenie hebben, hebben vooral last van onbeweeglijkheid en/of overbeweeglijkheid. Ze zijn erg onrustig of ze bewegen zich niet. Iemand kan lang in een moeilijke houding blijven staan of telkens de zelfde beweging maken.

Ongedifferentieerde type

Bij mensen die deze vorm van schizofrenie hebben, komen verschillende schizofrenieverschijnselen voor.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.