• Zoeken

Waar kun u tegen aan lopen?

 • Rechten als cliënt
 • Plichten als cliënt
 • Dwang
 • Wetten voor patiënten

Rechten als cliënt

Wanneer u medische zorg ontvangt, bent u voor de wet patiënt en heeft u daarmee rechten. Een belangrijk recht is dat u goede (betrouwbare, begrijpelijke) informatie krijgt over onderzoeken en behandelingen (dus ook over medicijnen). Ook is het belangrijk om te weten dat een onderzoek of behandeling alleen gedaan mag worden als u toestemming geeft. Verder heeft u bijvoorbeeld het recht om uw dossier in te zien, het recht op een behandelplan, enzovoort. Lees meer

 • Recht op gezondheidszorg
 • Recht op zelfbeschikking
 • Recht op informatie
 • Recht op toestemming (toestemmingsvereiste)
 • Recht op een behandelplan
 • Recht op inzage
 • Recht op privacy
 • Recht op een vrije keuze van de hulpverlener
 • Recht op bescherming bij wetenschappelijk onderzoek
 • Recht op ‘second opinion' (de mening van een andere hulpverlener)
 • Recht op maatschappelijke ondersteuning

Plichten als cliënt

U heeft ook plichten. Als u met een behandeling heeft ingestemd, moet u vervolgens ook meewerken. Uw hulpverlener mag bijvoorbeeld van u verwachten dat u uw medicijnen volgens voorschrift gebruikt, nadat u met de behandeling hebt ingestemd. Of: u mag geen belangrijke informatie voor een hulpverlener achterhouden, dus informatie die van belang is voor uw behandeling. Lees meer

 • Uw 'plichten' staan niet in een wet
 • Uw plichten niet nakomen
 • Informatie geven
 • Meewerken
 • Medicijnen volgens voorschrift gebruiken
 • Respect voor uw hulpverlener
 • Een behandelaar kan soms de behandeling stoppen

Dwang

Een deel van de mensen die gebruik (moeten) maken van de ggz krijgen te maken met dwang. Ook mensen met schizofrenie komen soms in een situatie waarbij anderen voor hen beslissen wat er gaat gebeuren. Lees meer

 • Onvrijwillige opname
 • Voorwaarden voor onvrijwillige opname
 • Behandeling onder dwang
 • Middelen en Maatregelen
 • Dwangbehandeling
 • Gedwongen ontslag
 • Ontzegging rijbevoegdheid
 • Curatele, bewind en mentorschap

Wetten voor patiënten

De rechten die u als patiënt hebt, zijn opgeschreven in een aantal wetten. Twee belangrijke wetten zijn: de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet klachtrecht cliënten gezondheidszorg.

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.