• Zoeken

Plichten

Uw 'plichten' staan niet in een wet 

Anders dan de rechten, staat uw plichten niet in een aparte wet. Het zijn 'morele' plichten. Dat maakt ze niet minder belangrijk. Samen met uw rechten geven uw plichten u een basis om samen te werken met uw hulpverleners. Ze geven dus duidelijkheid. Het is om die reden belangrijk dat u niet alleen uw rechten, maar ook uw plichten kent.

Uw plichten niet nakomen

U kunt misschien niet altijd uw plichten na komen. Tijdens een psychose is de kans bijvoorbeeld groot dat u uw medicijnen niet meer gebruikt. Daar kunt u niets aan doen. Het ligt anders als u uw medicijnen niet meer gebruikt omdat u vindt dat ze u meer hinderen dan helpen. Dat is uw goed recht, maar u moet zoiets wél aan uw hulpverlener vertellen. Als uw hulpverlener niet weet dat u uw medicijnen niet meer gebruikt, kan hij of zij geen goede adviezen geven.

U kunt dus soms uw plichten niet nakomen. Daar kunt u een goede reden voor hebben. Overleg in elk geval altijd met uw hulpverlener als u uw plichten niet kunt nakomen. Hij of zij weet dan in elk geval hoe het zit.

Informatie geven

U heeft de plicht om uw hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat hij of zij u goede hulp kan geven. Als u stemmen hoort, moet u dit bijvoorbeeld vertellen. Het heeft gevolgen voor de behandeling. Misschien schaamt u zich voor uw stemmen, of misschien verbieden de stemmen u iets over hen te vertellen, toch is het nodig dat u dit doet.

Meewerken

Als u hebt ingestemd met een behandeling, heb u de plicht om mee te werken aan de adviezen en aanwijzingen die u krijgt. U moet bijvoorbeeld uw ‘huiswerk' maken voor u gedragstherapie. U mag ook niets doen wat de behandeling belemmert. Bijvoorbeeld: een huiswerkopdracht maar half doen en zeggen dat u het helemaal hebt gedaan.

Medicijnen volgens voorschrift gebruiken

Meewerken betekent vaak ook: uw medicijnen volgens voorschrift nemen. Dus in de juiste hoeveelheid en op het juiste tijdstip. U moet ook melden wanneer u last hebt van bijwerkingen of wanneer uw gezondheid verslechtert.

Respect voor uw hulpverlener

Uw rechten waarborgen dat u als patiënt wordt gerespecteerd. Andersom waarborgen uw plichten dat u uw hulpverlener respecteert. Zonder dat wederzijdse respect is het heel lastig goed met elkaar samen te werken.

Respect betekent ook een aantal heel praktische dingen:

  • dat u uw hulpverlener betaalt (meestal gebeurt dit via uw zorgverzekeraar en merkt u er weinig van)
  • dat u de privacy van uw hulpverlener respecteert
  • dat u het beroepsgeheim van uw hulpverlener respecteert (en bijvoorbeeld niet gaat vragen naar andere mensen in de instelling)
  • dat u met uw hulpverlener overlegt bij meningsverschillen, klachten of andere problemen

Een behandelaar kan soms de behandeling stoppen

Soms heeft een behandelaar het recht een behandeling stop te zetten, ook als deze nog niet is afgelopen. Dit mag een behandelaar doen als u niet voldoende aan een behandeling meewerkt. Bijvoorbeeld: u neemt u medicijnen niet, terwijl u al vaak hebt beloofd dit wel te doen... Of: u houdt u steeds opnieuw niet aan afspraken... De behandelaar kan u in zo'n geval niet op een goede manier behandelen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.