• Zoeken

Rechten

Recht op gezondheidszorg

U heeft recht op gezondheidszorg. Dit betekent niet dat u van alle mogelijke behandelingen gebruik kunt maken (alleen al omdat de gezondheidszorg dan onbetaalbaar zou worden). Het betekent wel dat iedereen, of u nou veel of weinig verdient, recht heeft op een gelijkwaardige behandeling.

Recht op zelfbeschikking

Het recht op zelfbeschikking betekent dat u zelf beslist wat er met uw lichaam gebeurt. U moet daarom altijd toestemming geven voor een onderzoek of een behandeling. U kunt een onderzoek of behandeling dus ook weigeren.

Recht op informatie

Een hulpverlener moet u duidelijk uitleg kunnen geven over schizofrenie, een onderzoek, een behandeling, hoe lang een behandeling gaat duren, wat u hiervan kunt verwachten, enzovoort. De hulpverlener moet deze informatie voor u opschrijven of u een folder meegeven zodat u het later nog rustig door kan lezen.

Recht op toestemming (toestemmingsvereiste)

Het recht op toestemming betekent dat u alleen onderzocht of behandeld mag worden als u daarvoor toestemming geeft. Vaak is mondelinge toestemming genoeg, maar soms zal een behandelaar u schriftelijke toestemming vragen. U hoeft deze toestemming niet meteen te geven. U kunt er eerst een tijdje over nadenken en dan beslissen of u toestemming geeft of niet.

In noodsituaties geldt deze toestemmingsvereiste niet. Wanneer iemand bijvoorbeeld na een poging tot zelfdoding ernstig gewond is geraakt, mag worden ingegrepen. Ook al kan iemand zelf hiervoor geen toestemming geven. Want als niet wordt ingegrepen, kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Recht op een behandelplan

Zodra u bent opgenomen in een psychiatrische instelling moet uw behandelaar samen met u een behandelplan opstellen. In dit behandelplan staat voor welke aandoening u bent opgenomen en welke behandeling u krijgt.

Recht op inzage

Een hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die te maken hebben met uw behandeling. U heeft het recht om dit dossier in te zien. Een hulpverlener mag dit niet weigeren vanwege het ‘beroepsgeheim' of omdat het dossier zijn of haar ‘eigendom' is.

Alleen u en uw behandelaars mogen het dossier inzien. Uw behandelaars zijn alle mensen van het behandelteam.

Meestal wordt een dossier na tien tot vijftien jaar vernietigd. U kunt zelf al eerder vragen of uw dossier vernietigd wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een periode van psychose of depressie achter u hebt gelaten en daarom ook wilt dat het dossier wordt vernietigd. Als dit wordt geweigerd door de instelling, is de instelling verplicht hiervoor goede redenen op te geven.

Recht op privacy

U heeft recht op privacy. Dit wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd: alles wat u met de hulpverlener bespreekt en wat er in uw dossier staat, is geheim. Alleen de mensen die direct bij de behandeling zijn betrokken, kunnen deze gegevens inzien.

Het recht op privacy betekent ook dat u een gesprek onder vier ogen moet kunnen voeren met uw hulpverlener, maar ook met uw ouders of uw partner, bijvoorbeeld als u in een psychiatrische instelling bent opgenomen. Ook onderzoeken en behandelingen moeten worden gedaan, zonder dat anderen hier iets van kunnen zien of horen.

Recht op een vrije keuze van de hulpverlener

U kunt een andere hulpverlener kiezen als u dat nodig vindt. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat u uw hulpverlener niet voldoende vertrouwt, dat u twijfelt aan zijn of haar deskundigheid. Misschien is het voor u belangrijk dat u van een vrouw of juist van een man hulp krijgt. Of dat u liever iemand met dezelfde cultuur –of juist niet- als hulpverlener heeft. Bij het zoeken naar een andere hulpverlener moet u wel rekening houden met de ziektekostenverzekering: soms mag u alleen naar hulpverleners in een bepaalde regio.

Recht op bescherming bij wetenschappelijk onderzoek

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar schizofrenie, bijvoorbeeld naar nieuwe medicijnen. Misschien vraagt een behandelaar of u aan zo'n onderzoek mee wilt doen. Natuurlijk moet u daarvoor eerst toestemming geven. Dat kunt u pas doen nadat u uitgebreid bent geïnformeerd over de bedoeling van een onderzoek, de manier waarop het wordt uitgevoerd, over de voor- en nadelen, over de mogelijke risico's enzovoort. U mag uw toestemming ook weer intrekken, ook als het onderzoek al begonnen is.

Recht op ‘second opinion' (de mening van een andere hulpverlener)

U heeft het recht een andere hulpverlener om zijn of haar mening te vragen. Dat is zinvol als u twijfelt aan de mening van uw eigen hulpverlener, of als het om iets ingrijpends gaat, zoals een opname. U kunt uw eigen hulpverlener vragen of deze een tweede mening wil regelen. Eventueel kunt u ook bij uw huisarts terecht. Als u een verwijzing van de huisarts of uw huidige behandelaar heeft, worden de kosten van een second opinion vergoed.

Recht op maatschappelijke ondersteuning

Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning. Dat gebeurt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer informatie over wonen
Meer informatie over werk, studie en vrije tijd.

Wmo-voorzieningen voor mensen met schizofrenie en hun naasten:

  • hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen;
  • aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet;
  • vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding
  • ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers;
  • hulp bij het opvoeden van kinderen;
  • maaltijdverzorging;
  • sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen;
  • maatschappelijke opvang zoals daklozenopvang.

Voorzieningen in natura of als persoonsgebonden budget

U kunt een voorziening uit de Wmo in natura krijgen, er komt dan bijvoorbeeld iemand langs als hulp in de huishouding. Het kan ook dat u liever zelf bepaalt wie er langs komt. U kunt dan een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Dit is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp of voorziening kunt inkopen die u nodig heeft.

Recht op zelfbeschikking

"Soms moet ik een beetje lachen om het zelfbeschikkingsrecht ... Ik begrijp het natuurlijk wel: het is belangrijk dat jij de baas blijft over je eigen leven ... Maar wat betekent dat als je schizofrenie hebt? Soms niet zo veel. Soms hebben mijn stemmen het voor het zeggen, soms word ik overweldigd door mijn hallucinaties ... Ik denk wel eens: ik wik, maar mijn merkwaardige geest beschikt ..."


 Recht op behandelplan

"Zo'n plan is heel fijn. Er staat gewoon in hoe het zit. Je kunt het altijd nakijken. Ik lees het altijd door voordat ik naar de psychiater ga, anders vergeet ik van alles ..."


Recht op bescherming bij wetenschappelijk onderzoek

"Ik heb bijzondere hersenen. Daar heb ik veel last van, maar artsen vinden het prachtig ... Ze willen me nu zelfs in een scan leggen om mijn hersenen beter te bekijken ... Van mij mogen ze. Misschien lukt het ze om iets te vinden zodat andere mensen met bijzondere hersenen daar wat minder last van hebben dan ik ..."


Recht op second opinion

"Mijn psychiater dacht dat een opname goed voor me zou zijn, maar ik twijfelde. Het is zo heftig, vind ik. Daarom heb ik aan een andere psychiater gevraagd wat zij ervan dacht. Zij dacht ook dat ee opname wel goed zou zijn, al stelde ze bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat het niet te lang mocht duren ... Dat overtuigde me. Ik heb me dus laten opnemen, maar wel met bepaalde afspraken over de duur, de behandeling en nog een paar dingen ... Dat heeft heel goed uitgepakt."


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.