• Zoeken

Wat kunt u zelf doen?

  • Naasten: zoek naar problemen waar uw familielid zelf ook last van heeft
  • Triadekaart
  • Zelfbinding
  • Modelregeling ggz-instelling en naastbetrokkenen: "betrokken omgeving"
  • Klachten over de behandeling

Naasten: zoek naar problemen waar uw familielid zelf ook last van heeft

Mensen met schizofrenie zien hun problemen niet altijd. Ze willen daarom geen hulp. Probeer als naaste, hoe moeilijk ook, duidelijk te maken dat er problemen zijn. Zoek naar problemen waar uw familielid zelf ook last van heeft en leg die voor. U kunt ook eerlijk zeggen dat u zich zorgen maakt.

Triadekaart

Ypsilon ontwikkelde samen met Anoiksis een kaart waarop u zelf kunt aangeven welke rol u voor uzelf ziet. De ingevulde kaart is een goed hulpmiddel om daarna met uw naaste en diens behandelaar in gesprek te gaan. Klik hier voor informatie over de triadekaart.

Zelfbinding

Vaak hebben mensen met schizofrenie goede en minder goede periodes. In de periodes dat het goed gaat, weten ze dat ze in behandeling moeten blijven en bijvoorbeeld medicijnen moeten slikken. In zo'n goede periode kan iemand vastleggen wat er moet gebeuren als het weer slechter gaat. Dat kan in een zelfbindingsovereenkomst. Het is een overeenkomst die de patiënt sluit met de behandelaar. De stichting PVP heeft een brochure over zelfbinding uitgebracht, klik hier om deze te bekijken.


Modelregeling ggz-instelling en naastbetrokkenen: "betrokken omgeving"

Het is goed te weten wat uw rechten als naaste zijn. In de Modelrichtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid is vastgelegd wat naasten mogen verwachten van de ggz-instelling die hun familielid of partner in zorg heeft. Het gaat bijvoorbeeld om visie, bejegening en richtlijnen voor beleid.

Klachten over de behandeling

Als u niet tevreden bent over een behandelaar, is het aan te raden hierover eerst een gesprek te voeren. Vaak lost een gesprek al veel op. Misschien vindt u het moeilijk zo'n gesprek te voeren. Veel mensen vinden kritisch zijn over een hulpverlener heel moeilijk. Bedenk dat hulpverleners wel wat gewend zijn. Ze hebben al tijdens hun opleiding geleerd met kritiek om te gaan. U mag van ze verwachten dat ze serieus naar u luisteren, u echt proberen te begrijpen én u proberen uit te leggen waarom ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan.

U kunt ook een officiële klacht indienen. Dit is ingewikkeld, dus het is handig om hierbij hulp te vragen. U kunt terecht bij een Informatie- of Klachtenbureau Gezondheidszorg of, bij een opname, bij een patiëntvertrouwenspersoon.

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) regelt dat u een officiële klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over de behandeling. Uw onvrede kan te maken hebben met het (tegenvallende) resultaat van een behandeling, de manier waarop u wordt bejegend, een gebrek aan privacy in de instelling enzovoort. U bepaalt eigenlijk zelf wat u een klacht waard vindt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.