• Zoeken

Wat is het hulpaanbod?

 • Organisaties die ondersteuning bieden
 • Scholing en studie
 • Vrijwilligerswerk en betaald werk
 • Werken in de ggz
 • Organisaties buiten de ggz die ondersteuning bieden
 • Georganiseerde activiteiten en vrijetijdsbesteding

Organisaties die ondersteuning bieden

Ggz-steunpunten

Ggz-steunpunten bieden ondersteuning op verschillende gebieden. De steunpunten worden meestal door (ex-)cliënten van de ggz geleid, de medewerkers zijn dus ervaringsdeskundigen. Zie voor een ggz-steunpunt in uw buurt de bovengenoemde website.

U kunt bij Anoiksis terecht voor sociaal juridisch advies. Voorwaarde is dan wel dat u lid bent.

Als naaste kunt u terecht bij Ypsilon voor ondersteuning op verschillende gebieden, bijvoorbeeld bij de consulent sociaal-juridische dienstverlening van Ypsilon . De voorwaarde is dan wel dat u lid bent. De Ypsilon medewerkers hebben veel informatie over sociale voorzieningen en regelingen.

Steun bij scholing en studie

Veel mensen die hun studie of scholing hebben onderbroken door een psychose, willen deze daarna weer oppakken. Vaak zijn ze onzeker: Lukt het wel? Word ik niet weer psychotisch? Hoe reageren mijn medestudenten op mij? Raak ik mijn uitkering niet kwijt? Het is dan goed om wat ondersteuning te krijgen. Uw naasten of uw hulpverlener kunnen misschien helpen maar er zijn ook andere mogelijkheden.

U kunt contact opnemen met een studiebegeleider van de opleiding die u volgde om de mogelijkheden te bespreken voor het afmaken van de studie. Soms bieden de opleidingen zelf begeleiding.

In een aantal  steden heeft Humanitas studiemaatjes-projecten, zie hiervoor bijvoorbeeld: www.studiemaatjes.nl (Groningen) en Humanitas Utrecht.

De Windroos biedt jongeren, na een behandeling voor psychische klachten, een voorbereidende fase die gericht leidt naar opleiding en werk. Het programma bestaat uit een combinatie van educatieve en sociale activiteiten.

De website www.begeleidleren.nl geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening. Op de site vindt u ook brochures, waaronder Succesvol studeren met schizofrenie .

Op de website van het Expertise centrum Handicap + studie vindt u veel informatie en tips over studeren met een handicap of chronische ziekte.

Ggz-instellingen bieden reïntegratie-activiteiten. Een hulpverlener (een trajectbegeleider) bespreekt met u wat uw doel is op het gebied van scholing of studie. Samen maakt u dan een plan om dat doel te bereiken.

Verschillende ggz-aanbieders bieden Individual Placement and Support (IPS). IPS steunt bij het vinden van werk. Meer en meer wordt duidelijk dat IPS ook voor toeleiding naar scholing en studie een goede methode is. Vraag uw zorgaanbieder of er een IPS - aanbod is. Zie ook onder Vrijwilligerswerk en betaald werk. 

Inmiddels zijn de HEE-teams niet meer weg te denken bij veel ggz-aanbieders. HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. HEE omvat effectieve werkwijzen en strategieën van mensen met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te helpen. Het HEE-project berust geheel op ervaringsdeskundigen. Deelnemers aan de HEE-activiteiten kunnen zich ook zelf tot ervaringsdeskundige ontwikkelen. Vraag aan uw zorgaanbieder welke mogelijkheden er zijn om deel te gaan nemen aan een Herstelwerkgroep.

Vrijwilligerswerk en betaald werk

Sommige mensen met schizofrenie willen een betaalde baan. Sommigen willen dat helemaal niet. Deze keuze is persoonlijk en hangt onder andere af van wat iemand denkt aan te kunnen.

Bij de cliëntenorganisaties en ggz-steunpunten zijn er vaak mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Zij bieden verschillende cursussen om daar aan het werk te kunnen. Deze organisaties proberen hun vrijwilligers ook aan een betaalde baan te helpen. Er zijn veel regionale cliëntenorganisaties.

De Dag Activiteiten Centra (DAC’s) zijn meestal onderdeel van een ggz-instelling. Ze bieden vrijwilligerswerk waarvoor een onkostenvergoeding gegeven wordt. Beschut werken is ook mogelijk. Het gaat dan om aangepast en betaald werk. Via de DAC’s kunt u bijvoorbeeld werk krijgen bij een kringloopwinkel, een fietsenwerkplaats, een restaurant en dergelijke.

De arbeidscoaches van de DAC’s kunnen u begeleiden bij het zoeken van een reguliere baan. Beschut werk kan een manier zijn om ervaring op te doen om later door te stromen.

Steeds meer ggz-aanbieders hebben Individual Placement and Support (IPS) in hun zorgaanbod. IPS wordt tegelijk met de behandeling geboden.  De trajectbegeleider is lid van een ambulant ggz-team. IPS gaat uit van de principes: iedereen die werk wil kan meedoen. De arbeidswensen van de cliënt staan centraal. Er wordt langdurige ondersteuning geboden aan de persoon en aan de werkomgeving. Het gaat om een reguliere baan. Cliënten kunnen begeleid werken op een gewone arbeidsplaats. Er zijn geen uitgebreide langdurige trainingen vooraf. Iemand wordt zo snel mogelijk geplaatst in de gewenste functie en krijgt dan de training die nodig is voor de werkzaamheden.

Uit buitenlandse onderzoeken blijkt dat het effect van IPS beter is dan gewone vormen van arbeidstoeleiding (bijvoorbeeld trajectbegeleiding, arbeidstraining, beschutte werkplaatsen, doorstroombanenplan). Voor Nederland zijn nog geen cijfers bekend maar de verwachting is dat IPS het ook hier goed doet.

Werken in de ggz

Steeds meer instellingen hebben banen voor ervaringsdeskundigen in een hulpverleningsteam. Mensen met cliëntervaring in de ggz kunnen een opleiding doen bijvoorbeeld bij de ROC Utrecht en ROC Zadkine. Ervaringsdeskundigen hebben als begeleider gemakkelijker contact met cliënten omdat zij zelf ook ervaren hebben hoe het is om psychische problemen te hebben.

Organisaties buiten de ggz die ondersteuning bieden bij arbeid en vrijwilligerswerk

Op de sites van de vrijwilligerscentrale kunt u kijken of u geschikt vrijwilligerswerk kunt vinden in uw buurt, zie bijvoorbeeld Vrijwilligerscentrale Amsterdam.

Op de site werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende. Ze hebben daar een databank met vacatures die u kunt bekijken en ze geven informatie.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan u helpen als u arbeidsongeschikt bent verklaard en weer wilt werken. U heeft daar dan een gesprek met een medewerker en deze kan u verder verwijzen naar een arbeidsdeskundige. Samen bepaalt u dan welk werk geschikt is en hoe u  hiermee aan de slag kunt gaan.

Het UWV kan u ook verwijzen naar een re-integratiebedrijf, een organisatie die mensen aan het werk probeert te helpen die lange tijd niet gewerkt hebben. Ook bij dit bedrijf onderzoekt u wat u wilt en kan en daarna wordt een plan gemaakt. Via beroepsoriëntatie, sollicitatietraining en om- of bijscholing vergroot u uw kansen op de arbeidsmarkt.

U kunt ook op zoek naar een gesubsidieerde baan in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze wet zorgt er voor dat u zelf de mogelijkheid hebt om een werkplek bij een gewone werkgever te regelen. U kunt de gemeente vragen om een begeleid werken plaats voor u te zoeken maar u kunt het ook zelf doen. Om in aanmerking te komen voor Wsw moet u een Wsw-indicatie aanvragen bij het UWV.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk kan u ondersteunen bij zaken die u moet regelen, bijvoorbeeld formulieren invullen, uw financiën op orde brengen, samen met u uitzoeken of u recht heeft op bepaalde subsidies enzovoort. Ze zijn in elke gemeente te vinden. Klik hier voor een AMW-vestiging bij u in de buurt.

Georganiseerde activiteiten en vrijetijdsbesteding

De meeste georganiseerde activiteiten zijn te vinden bij de ggz-instellingen. Op de websites van de instellingen vindt u meer informatie.

Sommige instellingen hebben hardloopgroepen of een fitnesruimte.

De Dagactiviteitencentra (DAC) ’s organiseren onder andere:

 • Inloopochtenden of -middagen voor een kop koffie en een praatje
 • lunch- en dinermogelijkheden
 • creatieve groepen (tekenen, schilderen, beelden maken, muziek maken)
 • spelmiddagen
 • wandelgroepen
 • filmavonden
 • cursussen (bijv. talen) en trainingen (bijvoorbeeld computervaardigheden)
 • uitjes

Ook bij een ggz-steunpunt of een andere cliëntenorganisatie (bijv. Anoiksis) worden vaak activiteiten georganiseerd:

 • inloopochtenden of -middagen voor een kop koffie en een praatje
 • informatieavonden met sprekers bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving, regelgeving of het persoonsgebonden budget.
 • cursussen (bijv. Herstellen doe je zelf) en trainingen (bijvoorbeeld computervaardigheden)

jekuntmeer.nl is de site voor vraag en aanbod in passend werk, opleiding en activiteiten bij jou in de buurt.

 

De kerken organiseren ook activiteiten voor mensen met psychische problemen, waaronder 'pastorale cafés'. Zie hiervoor: Ruimte voor anders zijn.

Er zijn ook organisaties die vakanties voor mensen met een psychische problemen organiseren: http://www.librasol.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.