• Zoeken

Waar kunt u tegen aan lopen?

  • Zelfstandig wonen 
  • Weer bij familie wonen 
  • Problemen 
  • Onderbewindstelling
  • Dakloos 

Zelfstandig wonen

Schizofrenie kan een hindernis zijn om gewoon zelfstandig te wonen. Mensen met schizofrenie hebben  behoefte aan een regelmatige, overzichtelijke dagindeling, maar kunnen deze regelmaat moeilijk zelf aanbrengen. Toch is regelmaat wel nodig om zelfstandig te kunnen wonen: boodschappen doen en koken, het huis schoon houden, rekeningen betalen en iemand bellen als er een klusje te doen is. Misschien moet er een tuin worden onderhouden of voor een huisdier gezorgd. Kortom, zelfstandig wonen betekent allerlei dingen regelen, elke dag weer. Dat lukt niet iedereen.

Weer bij familie wonen

Heel wat mensen met schizofrenie wonen (weer) thuis of bij andere familie. In de verwarrende tijd tijdens en na een eerste psychose komen veel mensen bij hun ouders terecht, gewoon omdat er geen andere mogelijkheden zijn. Ook na een nieuwe psychose (en misschien opname) komen veel mensen weer bij hun ouders wonen. Het is dus niet altijd een vrije keuze. Veel mensen met schizofrenie wonen graag zelfstandig. Soms lukt dat, al dan niet met een beetje hulp. Als iemand het in zijn eentje niet redt, kan iemand vaak niet anders dan op ouders of andere familie terugvallen. Er zijn wel professionele woonvoorzieningen waar iemand met begeleiding kan wonen, maar die zijn er niet overal, er zijn vaak wachtlijsten, het aantal plaatsen is beperkt en niet iedereen met schizofrenie komt ervoor in aanmerking.

Thuis wonen heeft als voordeel dat er vaak een duidelijke structuur bestaat, zoals vaste etenstijden. Een ander voordeel is natuurlijk dat familie zo nu en dan een handje kan helpen. Dat is ook voor de familie prettig: in plaats van machteloos toe te zien dat het niet goed gaat, kunnen ze iets betekenen. Daar staat tegenover dat iemand dan minder zelfstandig is en minder vrijheid heeft.

Veel ouders en andere familieleden vinden dit vanzelfsprekend. De meeste mensen doen het ook graag: ze maken zich zorgen over hun familielid en vinden het prettig dat ze kunnen helpen. Maar ook voor ouders of andere familie is dit vaak niet helemaal een vrije keuze: ze moeten wel, gewoon omdat er geen andere oplossing is. Door schizofrenie ziet ook de toekomst van de ouders er plotseling anders uit.

Thuis wonen heeft niet alleen gevolgen voor degene die schizofrenie heeft, maar ook voor zijn huisgenoten. Zeker na een eerste psychose weten ze vaak niet hoe ze met hun zieke familielid moeten omgaan. Ze zijn bijvoorbeeld bang stress te veroorzaken en daarmee een nieuwe psychose te veroorzaken. Ze willen alles doen voor hun zieke familielid, maar ze weten niet hoe. Ze hebben vaak moeite met het gedrag van hun zieke familielid, maar durven er niets van te zeggen omdat het “door de ziekte komt” en omdat iets er van zeggen tot stress leidt. Ze zien dat er dingen fout gaan en zijn bang voor de gevolgen. Hun familielid neemt bijvoorbeeld zijn medicijnen niet in of verwaarloost zijn financiële administratie.

Problemen

Rekeningen betalen, overlast en uitzetting uit de woning. Bij zelfstandig wonen kan het toch mis gaan. Bijvoorbeeld als de huur en rekeningen voor gas, elektriciteit en licht niet of te laat betaald worden. Soms veroorzaken mensen met schizofrenie overlast voor de buren. De overlast kan zo hoog oplopen dat de woningbouwvereniging besluit hen uit de woning te zetten.

Onderbewindstelling

Dit betekent dat iemand anders, de 'bewindvoerder', financiële zaken beheert. Hij of zij kan onder meer de huur en belangrijkste rekeningen betalen en helpen om uit de schulden te komen. Anderen kunnen een onderbewindstelling aanvragen, maar iemand kan dit ook zelf doen. Iemand blijft behandelingsbekwaam als hij onder bewind staat.

Dakloos

Door verschillende redenen kunnen mensen met schizofrenie dakloos raken, waardoor ze gaan zwerven. Vaak nemen ze hun medicijnen niet meer, zodat ze opnieuw psychotisch worden. Hoewel er steeds meer wordt gedaan om ook deze mensen op te vangen, lukt dat nog niet altijd even goed.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.